„Řada absolventů se v jižních Čechách uplatní při opravách staveb včetně těch cenných. Proto je velmi důležité, aby měli povědomí o hodnotách historické architektury, o jejich vývoji a konstrukcích a také o mechanismech péče o památky,“ vysvětlil náměstek pro památkovou péči NPÚ v Českých Budějovicích Vlastislav Ouroda. Studenti tak chodí k památkářům na praxi. Týká se to hlavně posluchačů oboru Konstrukce staveb, v němž se lze vedle izolací specializovat právě na rekonstrukce.

„V českém vysokém školství to je výjimečná specializace a je o ni mezi mladými lidmi velký zájem,“ uvedla vedoucí katedry techniky a aplikovaných věd VŠTE Petra Bednářová. Na půdě Národního památkového ústavu je zatím výuka založena na komunikaci studentů se specialisty z praxe.

„Snažíme se studenty orientovat zejména na památky v regio -nu, které jsou jim z jakéhokoliv důvodu blízké, a pak tyto poznatky dávat do obecnějších souvislostí. Zatím jde hlavně o dokumentace a průzkumy staveb a také posuzování zásahů do nich,“ dodal Ouroda.

Zdůraznil, že i pro NPÚ jde o investici do budoucnosti. Jednak v komunikaci se stavbaři a pak také při vyhledávání možných budoucích kolegů. Právě nejlepší absolventi této specializace by se mohli uplatnit přímo v památkové péči.

Podle Bednářové jsou dosavadní výsledky z praxe velmi dobré. „Určitě budeme spolupráci s NPÚ prohlubovat. Taková praxe při zkoumání, obnově a využití historické architektury je pro naše studenty k nezaplacení. A bezesporu jim pomůže i při dalším uplatnění na pracovním trhu,“ doplnila vedoucí katedry.