Vyplývá to z průzkumu, který si druhá nejstarší univerzita v České republice pořídila vůbec poprvé, a to pomocí anonymního dotazníku přiloženého k elektronické přihlášce. Vyplnilo jej 7220 uchazečů.

Univerzita letos registruje rekordních 34 874 přihlášek ke studiu. Mnozí se přihlásili na více oborů. Výhody elektronické přihlášky využilo 24 432 uchazečů.

„Přestože zájem o studium u nás je velký, považujeme za důležité přesně zjistit, o co budoucí studenti výrazně stojí, jakou mají motivaci k výběru olomoucké univerzity a jakým způsobem se o nabídce studijních oborů na jednotlivých fakultách informovali,“ řekl Právu vedoucí oddělení komunikace UP Radek Palaščák. Výsledky průzkumu podle něj škola zohlední v plánované kampani zaměřené na přijímací řízení v příštím roce.

Jako nejdůležitější důvod k podání přihlášky na UP uvedlo bezmála čtyřicet procent uchazečů atraktivní studijní obor, druhé místo patřilo z hlediska motivace dobrému jménu univerzity (13,9 %), doporučení od kamarádů, známých či příbuzných ovlivnilo 7,7 procenta uchazečů a blízkost univerzity k místu bydliště 7,9 procenta těch, kteří na ní chtějí studovat.

Nejdůležitějším zdrojem informací o možnostech a podmínkách studia na UP byl podle uchazečů veletrh vzdělávání Gaudeamus v Brně spolu s oficiálními webovými stránkami univerzity.