Podepisují proto petice studentské akademické obce směřující k vedení fakulty i rektorovi Slezské univerzity. Petice mají už více než 1000 podpisů.

Studentům vadí, že místo čtyř možností vybrat si druhý povinný jazyk jim zůstala jen němčina. Vedení fakulty tvrdí, že musí šetřit kvůli úsporným opatřením vlády ve školství, a poukazuje také na to, že zájem o španělštinu, ruštinu a francouzštinu mezi studenty stále klesal. Fakulta proto plánuje rozjet od září výuku těchto tří jazyků v rámci celoživotního vzdělávání. Ale už za úplatu.

„Škola nám zničehonic změnila studijní plány. Studuju obor Ekonomika cestovního ruchu, který má povinný druhý cizí jazyk, což mě právě při výběru oboru zaujalo. V 1. ročníku v letním semestru jsem měla mít možnost si vybrat, místo toho nám oznámili, že si musíme vzít němčinu, protože ostatní jazyky se ruší. Já osobně jsem se moc těšila na francouzštinu, kterou dělám již šest let a chtěla jsem v jejím studiu pokračovat,“ líčila situaci jedna ze studentek Eva Haroníková, jež petici také podepsala. Dodala, že k petičním akcím se přidali také pedagogové.

Podle děkana za změnu může snížení dotací

Děkan OPF Bohumil Fiala Právu řekl, že o změně se na fakultě diskutovalo asi 15 let. „Nikdo z mých předchůdců do toho ale nešel. Je třeba dělat i nepopulární kroky. Impulzem ke změně ve výuce cizích jazyků bylo snížení dotací vysokým školám. Podle současné vlády musí být prioritou univerzit věda a výzkum,“ vysvětloval děkan Fiala s tím, že kvůli úsporám se museli rozhodnout hned.

„Dali jsme katedře cizích jazyků na výběr: buď se bude učit jen angličtina a němčina ve stejném rozsahu jako dosud, nebo bude všech pět jazyků, avšak se sníženým počtem hodin. Vedoucí katedry nám sdělila, že se rozhodli pro angličtinu a němčinu, a my jejich rozhodnutí podporujeme. Zároveň máme i podporu kolegia děkana.“

Fiala dále uvedl, že se nejedná o totální zrušení výuky zmíněných jazyků, ale jen o změnu formy. „Chceme od září otevřít jejich výuku za úplatu pro studenty i veřejnost. Částku ještě nyní nedokážu říci, bude ale pro studenty zcela jistě přijatelná. Nicméně i tak plánujeme úsporu tří až čtyř pracovních míst. Pedagogové, kterým dobíhají smlouvy a bude se jich to týkat, budou včas informováni.“

Ne všem se však další plány vedení fakulty zamlouvají. Stížnosti a petice se na půdě fakulty i univerzity budou dále projednávat, například na dubnovém senátu OPF.