Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových byl založen za účelem podpory studentů technických oborů, politologie, ekonomie, přírodních věd a historie.

„Každý rok uhradíme školné a životní náklady deseti vybraným studentům postgraduálního studia na jedné z deseti nejlepších světových univerzit,“ říká Tomáš Krsek.

O stipendium se může ucházet každý, kdo je přijat na některou z podporovaných škol. K potvrzení o přijetí musí také doložit čestné prohlášení, že majetkové poměry jeho rodiny neumožňují financování studia na této škole. Zájemci o stipendium musí do nadace poslat svůj životopis a esej o důvodech, proč chtějí studovat právě na této škole, co od ní očekávají a co by rádi dělali po jejím dokončení. Na základě těchto údajů a pohovorů jsou vybráni uchazeči, kterým nadační fond uhradí jeden rok studia.

Absolventi na revanš uspořádají tři přednášky za dva roky

Školné je hrazeno přímo na účet školy. Ti, kteří jsou nadačním fondem vybráni, se zavazují během dvou let uspořádat tři přednášky pro studenty středních a vysokých škol o svých zkušenostech se studiem v zahraničí. Během 5 let vypracuje stipendista každý rok esej na téma, které jim zadá nadační fond.

Mezi univerzity, které lze díky Nadačnímu fondu Martiny a Tomáše Krskových studovat, patří Harvard, Oxford, Cambridge, Caltech, Chicago, Columbia, MIT, Princeton, Stanford a UC Berkeley. Tyto školy byly vybrány díky umístění na nejvyšších příčkách žebříčku porovnávajícího celkem 1200 vzdělávacích institucí z celého světa na základě počtu citací a zastoupení držitelů Nobelových cen a Fieldingových medailí.

Studium na těchto institucích je velmi nákladné a pro většinu mladých dostupné pouze díky půjčkám. Aby je mohli splatit, volí mnozí absolventi hned po škole práci v zahraničí.

„Hlavním smyslem naší nadace je dát studentům možnost svobodné volby. My pochopitelně doufáme, že se dříve či později většina z nich vrátí domů a získané prvotřídní vzdělání a zkušenosti uplatní v České republice,“ popisuje důvody založení nadace Tomáš Krsek.

Zakladatelé fondu kladou důraz právě na postgraduální studium, protože se domnívají, že nejlepší školy v těchto oborech vynikají právě v této formě studia. Poskytnutí finanční podpory není vázáno na nutnost vrátit se zpět do České republiky nebo pracovat v některé společnosti na jejím území.

V současnosti Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových přijímá přihlášky. Více informací najdete zde.