Stejný objem oxidu uhličitého vyprodukuje například osobní automobil se spotřebou osm litrů na 100 km po ujetí 77 000 km. Přesto Češi svoji uhlíkovou stopu v posledních letech výrazně snížili. Podle kolektivního systému Elektrowin ušetřili jen recyklací vysloužilého elektrozařízení za posledních pět let více než 1 150 000 tun CO2. To představuje úsporu ve výši 609 miliónů kWh elektrické energie.

Uhlíková stopa odráží lidský vliv na přírodu. Téměř každá lidská aktivita přímo či nepřímo uvolňuje skleníkové plyny do atmosféry. Jejich rostoucí množství pak způsobuje změnu klimatu, známou také jako globální oteplování. Čím větší tato stopa je, tím výraznější je dopad lidských aktivit na přírodu. [celá zpráva]

„Lidé si často neuvědomují, že klimatické změny ovlivňuje každý z nás. Uhlíkovou stopu dokáže výrazně snížit třeba recyklace vysloužilých elektrozařízení,“ uvádí Roman Tvrzník, generální ředitel společnosti Elektrowin, jež u nás zajišťuje zpětný odběr a recyklaci více než poloviny veškerého elektroodpadu. „Například recyklací pračky lidé svoji uhlíkovou stopu sníží o 43kg CO2. Navíc ušetří přes 165 kWh elektrické energie,“ dodává Tvrzník.

Recyklace umožňuje znovu využít až 90 procent materiálů. Ve spotřebičích jsou nejčastěji zastoupeny kovy, jenž tvoří více než 73 procent jejich hmotnosti. Dalších 23 procent tvoří plasty a zbylá 4 procenta zastupují materiály jako je sklo či beton. Recyklací a uváženým nakládáním s elektroodpadem, stejně tak nákupem kvalitnějších produktů s nižší spotřebou energie, může každý z nás svoji uhlíkovou stopu zmenšit.