Kromě ministra Josefa Dobeše, který v porotě bude zastupovat úřad, se nad výběrem sejdou jen renomovaní výtvarníci a další tvůrčí osobnosti. Vedle Jiřičné se na výběru nového loga budou podílet například designéři Rony Plesl a Maxim Velčovský, sochař Kurt Gebauer nebo malíř Bohumír Gemrot.

Úřad s výzvou k účasti v soutěži oslovil především studenty odborných škol, ale otevřel ji pro všechny studenty. Kritiku směřující k výši odměny pro autora vítězného návrhu odráželo ministerstvo postupným zvyšováním této nabídky. K původním pěti tisíci korunám přidal úřad ještě značkový notebook.

Martin Korych z odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT také upozornil, že avizovaná pětitisícovka není konečnou sumou. Jedná se pouze o odměnu za samotný návrh. „Jeho rozpracování bude dále honorováno dle nabídky, jejíž předložení je součástí podmínek soutěže,“ uvedl Korych.

Současné logo postrádá nápad

„V současném grafickém logu MŠMT nevidím žádný nápad a uměleckou invenci,“ konstatuje akademický malíř Bohumír Gemrot, ředitel VOŠ a SŠ Václava Hollara.

Písemná zkratka podle něj navíc pro logo nebývá ideálním prvkem. „Image každé firmy nebo úřadu by se měla měnit po pěti letech, a proto i já v tomto projektu vidím dobrý nápad, jak se mladí studenti mohou realizovat a vytvořit zajímavý svébytný umělecký symbol, který bude zastupovat novou image celého ministerstva,“ řekl Gemrot.

Na čí adresu Gemrotova kritika vlastně směřuje ale není jasné. Na dotaz Práva, kdo v roce 2004 dosavadní logo vytvořil a kolik za ně úřad zaplatil, totiž  nedokázal odbor vnějších vztahů a komunikace MŠMT odpovědět. Dokumenty k tomu už prý nelze dohledat.

Učitelé jásejte: ministerstvo sjednotí hlavičkové papíry

„Stávající logo ministerstva se používá víceméně nahodile. Stejně tak chybí korporátní identita ministerstva. Neexistují jednotné hlavičkové papíry, ani podpisy v e-mailech. To chceme změnit a zavést pravidla, která jsou obvyklá i na jiných ministerstvech,“ uvedla ředitelka odboru Lucie Kubovičová.

Nové logo, které vzejde ze studentské soutěže, veřejnost spatří pravděpodobně v březnu. Jeho zavádění do praxe ovšem ještě několik následujících měsíců potrvá.