Studenti krajinné architektury UJEP a Vysoké školy technické a ekonomické z Drážďan vypracují v rámci projektu nápady a koncepty k úpravě volné plochy v budoucím zahrádkářském parku u ulice Hansastraße.

Studenti se během prvního projektového dne vzájemně poznají, vymění si první plány a představy a navštíví dotčenou plochu s přilehlou zahrádkářskou kolonií u Hansastraße.

V dubnu 2011 bude následovat plánovací workshop v Ústí nad Labem, jehož výsledky pak čeští a němečtí studenti společně realizují v květnu 2011. Nepůjde tedy jen o pouhou teorii, ale vzniknou zcela konkrétní výsledky, které si budou moci prohlédnout všichni obyvatelé i návštěvníci Drážďan.