„Během tříletého trvání se projekt bude týkat téměř 3000 studentů, kvalitnější a inovované studium však zůstane i po skončení projektu – materiálové vybavení i nové metody již zůstanou, navíc budou průběžně hodnoceny a upravovány podle zpětné vazby od absolventů,“ řekla Bohuslava Tremlová, proděkanka FVHE a řešitelka projektu.

V prvním roce projektu jsou především pořizovány nové přístroje a vybavovány laboratoře pro výuku mikrobiologických, chemických, fyzikálních a mikroskopických metod. Postupně budou do výuky zaváděny další novinky – poptávku po větším sepětí studia a praxe uspokojí více praktických cvičení v laboratořích, poloprovozních dílnách a v potravinářských provozech. Studenti budou moci lépe procvičit své dovednosti a zvýší se jejich schopnost aplikovat teoretické poznatky.

Větší prostor také dostane projektové a problémové studium, které se více blíží způsobu, jakým budou absolventi pracovat ve svých zaměstnáních. Přibude volitelných předmětů, vzniknou nové učební pomůcky a podpory se dočká také e-learning.

„Po dokončení projektu u nás budou absolvovat kvalitnější odborníci, kteří najdou uplatnění v celé Evropě,“ dodává Bohuslava Tremlová.

Partnerem je Státní veterinární správa

Partnerem projektu je Státní veterinární správa České republiky, která je ústředním orgánem státní správy v oblasti dozoru nad zdravotní nezávadností surovin a potravin živočišného původu. Partnerství je logické, již nyní odborníci ze státní správy zasedají ve zkouškových komisích fakulty a studenti často chodí na praxe do této instituce. Ostatně, pro mnohé z nich se Státní veterinární správa stává zaměstnavatelem.

Fakulta veterinární hygieny a ekologie je již dnes unikátním výukovým i výzkumným centrem pro oblast veterinární hygieny potravin v České republice, je také jedinou takto orientovanou veterinární vzdělávací institucí v Evropě a platí zde za uznávanou instituci.