Do dnešního dne se pomocí DMS na environmentální projekt vybralo už zhruba 87 000 Kč. Lososích adoptivních rodičů je více než 3200. Projekt Návrat lososů vznikl ve spolupráci Národního parku České Švýcarsko s Českým rybářským svazem za podpory značky norských konzervovaných ryb King Oscar.

„Lososům nejvíce pomáhá především posun v přístupu člověka k přírodě. Moderní lidé si stále více uvědomují důležitost každého jediného druhu pro zdravé fungování přírody jako celku. Proto nás mimořádně těší, že jsou lidé ochotni svým příspěvkem také aktivně podpořit návrat dříve vyhubených lososů a podílejí se tím na obtížné nápravě fatálních chyb našich předků,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko.

Vymizení lososů z českých řek způsobilo zejména silné znečišťování jejich přirozeného prostředí a rozsáhlá výstavba vodních děl, které jim znemožnily návrat z moře zpět do horních toků domovských řek, kde přiváděli na svět nové generace.

Němci staví rybí přechody, Češi vysazují malé rybky

Po celé Evropě, zejména pak v Německu, probíhají úpravy toků a stavby rybích přechodů, aby se lososi mohli vracet do vnitrozemských útočišť, nezbytných pro jejich úspěšné množení. Český projekt Návrat lososů se rozhodl pomoci z jiné strany – a sice v obnovení populace lososa obecného v povodí Labe, především v oblasti Českého Švýcarska. Každoročně tak do říčky Kamenice vypouštějí zástupci Národního parku České Švýcarsko, Českého rybářského svazu a společnosti King Oscar odrostlé, 8 až 10 cm velké rybky, které se stávají základem budoucích generací labských lososů.

„Děkujeme všem dosavadním dárcům. I letos jsme pro ně připravili malé překvapení, o kterém je budeme informovat na stránkách www.navratlososu.cz,”říká Radek Hovorka, zástupce značky King Oscar pro střední Evropu.