Na akademickou půdu ČVUT dorazil včera, v den slavnostního vyhlášení výsledků soutěže také speciální „skills truck“, který v rámci akademického turné „Smarter Planet Comes to You“ navštíví více než dvacet univerzit v západní Evropě a představí koncept IBM „Chytřejší planeta“. Praha byla jedinou zastávkou v rámci regionu střední a východní Evropy. Toto turné si klade za cíl představit studentům i pedagogům problematiku znalostí a dovedností potřebných pro nové desetiletí.

Spolupráce se špičkovými odborníky

„Studenti si mohou vyzkoušet spolupráci se špičkovými odborníky z výzkumného a vývojového oddělení IBM už v rámci studií, což je pro ně neocenitelná zkušenost,“ uvedl děkan Fakulty elektrotechnické docent Boris Šimák. „Spolupráce se studenty je pro nás všechny velice zajímavá a obohacující. Jde o oboustranně přínosný proces, kde naši zaměstnanci předávají své odborné zkušenosti a dovednosti a studenti jim pomáhají dívat se na dané oblasti výzkumu pohledem mladé generace,“ uvedl generální ředitel IBM Česká republika Vladek Šlezingr.

IBM Student Research Projects

Hlavním cílem programu IBM Student Research Projects je naučit studenty řešit komplexní vědecké úlohy, prakticky je realizovat a projektové výsledky také přesvědčivě prezentovat. Vítězné projekty získávají finanční odměnu. Do soutěže, kterou IBM pořádá ve spolupráci s katedrou počítačů a katedrou počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické ČVUT, se přihlásilo 11 projektů. Od roku 2005, kdy IBM začala na výzkumných projektech s ČVUT spolupracovat, se do programu zapojilo již více než 450 studentů.