Projekt je jedním ze 16 zaměřený na spolupráci s praxí – tedy směrem k aplikovanému výzkumu a praktickým inovacím. Univerzita na ně získala dohromady 205 miliónů korun.

Cílem projektu s názvem E-SYNERGIE (research and education network for risky electronical communication) je vytvořit funkční vědecko-výzkumnou síť propojující vzdělávací, výzkumné a podnikatelské organizace.

Přibývá kyberšikany, kybergroomingu, kyberstalkingu nebo sextingu

„Řada zemí zaznamenala nárůst kyberšikany, kybergroomingu, kyberstalkingu, sextingu, zneužití sociálních sítí, zneužití osobních údajů apod. Výzkumy z posledních let upozorňují na to, že se obětí kyberšikany v ČR stává zhruba 47 % nezletilých. Zvyšuje se rovněž počet případů stalkingu a kyberstalkingu, objevují se i případy nebezpečné komunikace s cizími lidmi na internetu, které končily osobní schůzkou a sexuálním zneužitím oběti,“ přiblížil koordinátor projektu a vedoucí Centra prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Kamil Kopecký.

Zkoumat se budou otázky týkající se rizikového chování účastníků sociálních sítí nebo bezpečnosti digitálních úložišť osobních údajů. „Síť bude funkčně propojovat jak oblast teoretickou – výzkum, teoretické ukotvení problematiky, tak i oblast praktickou – vzdělávání, intervence, trestněprávní řešení problematiky, implementace znalostí do komerční sféry,“ dodal Kopecký.

Spolupráce a přenos informací se uskuteční prostřednictvím stáží a odborných praxí, networkingových aktivit a dalších interaktivních komunikačních technik. Uvnitř sítě budou také probíhat vzdělávací a školící aktivity, jež povedou ke zvýšení spolupráce jednotlivých členů sítě a existujícího know-how.

Všechny prostředky se musejí vyčerpat do roku 2013

Prostředky na všech 16 projektů musejí univerzitní pracoviště vyčerpat do roku 2013. Ministr školství Josef Dobeš podepsal výsledky výzvy v rámci tzv. „Roku vysokých škol“, ve kterém MŠMT umožní univerzitám získat až devět miliard korun. Původní částka, určená pro tuto výzvu, činila 625 miliónů korun. Celkový objem financí se v rámci výzvy nakonec navýšil na 1,3 miliardy Kč.

„Univerzity předložily velmi kvalitní projekty, a proto jsme poprvé v rámci procesu rozhodování o dotacích uplatnili návrh na navýšení alokované částky pro úspěšné žadatele. Všichni, kteří uspěli, tedy získají dotaci,“ uvedl Jaroslav Kuba, vrchní ředitel Sekce řízení Operačních programů EU. Přes patnáct procent z celkové částky míří právě na Univerzitu Palackého v Olomouci.