Právo a Novinky.cz o vyhlášení soutěže informovaly ve středu, odborníci se v článku pozastavovali nad tím, že odměna je neadekvátně nízká. Profesionálové za stejnou práci inkasují statisícové i miliónové částky.

Martin Korych z odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT také upozornil, že avizovaných 5000 korun není konečnou sumou. Jedná se pouze o odměnu za samotný návrh. „Jeho rozpracování bude dále honorováno dle nabídky, jejíž předložení je součástí podmínek soutěže,“ uvedl Korych.

Kdo se postará o manuál?

Čtenáři Novinek v diskusi vyjádřili také obavu, že studenti dodají nápad "za hubičku" a některá ze zpřízněných firem pak za obvyklý, mnohem tučnější honorář zpracuje manuál k logu a další náležitosti.

"Vždyť to je pro někoho docela ideální řešení, nejlepší student dostane 5000 a pak se tam najdou 'kosmetické' chyby, které některý kamarád, výtvarník, za půl mega odstraní," předpokládá Karel Zálešák z Bořetic.

Podle Martina Korycha se skutečně počítá s variantou, že student sám nedokáže grafický manuál rozpracovat a v tom případě s ním bude uzavřena dohoda o spolupráci při tvorbě manuálu, který zpracuje odborná firma. I za tuto činnost získá autor vítězného návrhu honorář.

Návrhů je už třináct

Své soutěžní návrhy předložilo do dnešního dne už jedenáct autorů. Někteří zaslali i více svých prací, takže soutěžních návrhů je zatím k dispozici celkem 13. Jeden návrh přišel také ze Slovenska a na možnost účasti v soutěži se informovali i studenti z Polska.

Kromě budoucích profesionálních výtvarníků se přihlásili i studenti pedagogických fakult, ale i příští veterináři či farmaceuti.

Další autoři se mohou hlásit až do konce měsíce, podrobnosti o soutěži jsou k dispozici na internetových stránkách ministerstva.

Vybrané logo, které splní podmínky zadání a bude vyhodnoceno jako nejlepší, veřejnost spatří pravděpodobně v březnu. Jeho zavádění do praxe ovšem ještě několik následujících měsíců potrvá.