Počet podaných přihlášek se teď v průměru pohybuje okolo 323,5 tisíce a počet přihlášených pak v průměru okolo 147,5 tisíc. Tyto údaje vycházejí ze statistických šetření z přijímacího řízení na VŠ v roce 2010.

Ke studiu na VŠ se v roce 2010 hlásilo celkem 149 200 uchazečů, kteří byli občany České republiky. Dohromady podali celkem 324 800 přihlášek. K přijímacím zkouškám se dostavilo 93,1 % uchazečů, přijato jich bylo celkem 106 400 (z toho 77 200 do prezenční formy vzdělávání), z nichž celkem 100 800 uchazečů ke studiu skutečně nastoupilo (do prezenční formy vzdělávání 73 000).

Uchazeči o přijetí na VŠ se nejvíce hlásí ke studiu ekonomických (28,9 %), humanitních a společenskovědních (26,7 %), technických (24,0 %) a pedagogických oborů (19,7 %).

Na VOŠ se v roce 2010 hlásilo ke studiu celkem 19 000 uchazečů, kteří podali 22 100 přihlášek. K přijímacím zkouškám se skutečně dostavilo přibližně 91,5 % uchazečů, přijato jich bylo celkem 14 400 (z toho 11 000 do denní formy vzdělávání), z nichž celkem 12 500 ke studiu skutečně nastoupilo (do denní formy vzdělávání 9400).

Uchazeči o přijetí na VOŠ se nejvíce hlásí do zdravotnických (21,4 %), ekonomických (19 %) a pedagogických oborů (18,8 %).