Projekt „Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol“ umožní rozvíjet schopnosti a dovednosti talentovaným žákům základních a středních škol kraje. Tyto experimenty budou probíhat v odborných kroužcích.

Projekt připravila a uskutečňuje coby řešitel projektu Ostravská univerzita v Ostravě (OU) společně s partnery.

Letos v lednu proběhla partnerská instruktáž, na níž se učitelé seznámili se skládáním robotka. Pro účast v kroužcích bylo otestováno speciální diagnostikou více než 1000 žáků 12 ZŠ a SŠ Moravskoslezského kraje.

Do kroužků chodí 180 nejnadanějších žáků

Do kroužků bylo vybráno 180 nejnadanějších žáků, kteří nejlépe zvládli vstupní testy. V centru zájmu bylo jejich nadání pro matematiku, biologii, fyziku, chemii, nebo environmentální výchovu, geografii či informatiku – robotiku.

OU pořádá v rámci projektu tematicky zaměřené workshopy. Pedagogové si na nich osvojují potřebné znalosti a dovednosti, aby byli svým talentovaným žákům v kroužcích co nejužitečnější. Už v únoru proběhne další z vývojových workshopů pro partnerské školy, tentokrát se zaměřením na práci s ICT vybavením ve vazbě na náplň kroužků.

Univerzita v rámci projektu také dovybavila partnerské základní a střední školy výpočetní technikou tak, aby se vše mohlo odehrávat ve virtuálním prostředí. Samotné kroužky zahájí svou činnost už ve školním roce 2011/2012. Projekt je realizován prostřednictvím Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Byl zahájen 1. srpna 2009, s ukončením se počítá 31. července 2012. Celková dotace činí téměř 12 miliónů korun.