Nejstarší a nejprestižnější univerzita v České republice - Univerzita Karlova - chce být ještě lepší. Chce být špičkovou vědeckou, výzkumnou i vzdělávací institucí ve střední Evropě, a to v co nejširší oblasti svých více než 625 studijních oborů. Aby takové úrovně dosáhla, chce své akademické obci poskytnout co možná nejpříhodnější podmínky – kvalitní výukové prostory, knihovny, studijní místa, vědecké laboratoře, klinická pracoviště, ale i stravovací, ubytovací, kulturní a sportovní kapacity. To vše ideálně rozmístěné tak, aby se studenti a jejich vyučující co nejčastěji setkávali, poznávali a mezioborově spolupracovali, a to jak v tradičních historických lokacích, tak zároveň ve více funkčním a nakonec i hospodárnějším celku.

„Prioritou univerzity je neopouštět historické lokality, nestavět megakampusy na zelené louce, ale orientovat se na rekonstrukce a dostavby stávajících areálů a výstavbu takzvaných minikampusů. Ty mohou navázat na již existující univerzitní zařízení v lokalitách, kde lze využít provozní propojení se stávajícími budovami“, říká rektor Univerzity Karlovy profesor Václav Hampl a dodává: „Univerzita Karlova se rozvíjí jako celek, a proto hledá cesty, jak řešit rozvojové bariéry skupin fakult postupně“.

Projekty prezentované na konferenci vypracovali posluchači architektury pod vedením supervizorů z fakult stavebních a architektury řady českých vysokých škol v rámci semestrálních prací. Představené projekty se sice hned nestanou součástí budoucího investičního plánu Univerzity Karlovy v Praze, ale jsou invencí mladé generace architektů a intelektuálním přínosem ke strategické vizi rozvoje Univerzity Karlovy, která i v budoucnu jistě zůstane nedílnou součástí hlavního města Prahy. Dostupné studentské práce budou pro veřejnost vystaveny po ukončení prací na projektech v letním semestru v prostorách Univerzity Karlovy.

Další informace najdete zde.