„Vrátili jsme se k dřívějšímu organizování přijímacích zkoušek, a to formou našich písemných testů a ústních zkoušek. Za tímto rozhodnutím je několik důvodů, kromě finanční stránky a diskriminace přijímaných při placení za Scio testy také to, že máme povinnost ze zákona zveřejňovat přijímací testy i s odpověďmi, což ale u Scio testů nelze. Společnost nám odmítá testy dát k dispozici. Objevili se totiž uchazeči o studium, kteří chtěli svůj odevzdaný test, ale i ten se správnými odpověďmi, od nás obdržet. Pokud by nás dali k soudu, tak by to škola prohrála,“ vysvětlila Právu rozhodnutí vysoké školy Radmila Černá ze studijního oddělení OU.

Uvedla dále, že také ne všem zájemcům o studium a univerzitním pedagogům se tento způsob prověřování znalostí pomocí Scio testů zamlouval či vyhovoval. „Některé fakulty v rámci OU si ověřily, že mohou na základě vlastního systému splnit zákonné požadavky beze zbytku. Což je pro nás rozhodující argument,“ doplnila Černou mluvčí OU Eva Kijonková.

Ministerstvo upozornilo na možné právní problémy

Univerzita neskrývá, že k ukončení spolupráce se společností Scio ji inspiroval také loňský dopis bývalého vedení ministerstva školství, který všechny české vysoké školy upozornil na obcházení zákona při spolupráci s třetím subjektem při přijímání studentů.
Ministerstvo školství zaslání doporučujícího dopisu univerzitám Právu potvrdilo.

„Dříve přijaté stanovisko ministerstva formou dopisu upozornilo všechny vysoké školy na možné právní problémy v důsledku toho, že při přijímání studentů přenášejí tento výkon na třetí osobu, navíc v tomto případě na soukromou. Přijímací řízení má vést zákonem stanovený subjekt, což je vysoká škola. Problém je v současnosti také v tom, že podmínkou přijetí studenta na školu je to, že si musí u soukromé společnosti zakoupit službu. Záleží však také na konkrétních podmínkách nastavení vztahů mezi vysokou školou a společností Scio. Ty ale ministerstvo nezná,“ reagovala mluvčí ministerstva školství Jana Holíková.

Scio má vlastní analýzy

Společnost Scio o dopise ministerstva školství ví. „Poukazují v něm na to, že spolupráce s třetí osobou při přijímání studentů může být za jistých okolností protiprávní. My jsme si ale nechali vypracovat právní analýzy, dle kterých se tato jejich interpretace nezakládá na platné právní úpravě přijímacího řízení na VŠ,“ uvedl mluvčí společnosti Scio Bohumil Kartous s tím, že tento dopis považuje za záludnost ze strany ministerstva.

„Samozřejmě se nabízí vysvětlení v tom, že se ministerstvo snaží zabránit univerzitám ve spolupráci s námi, aby mohlo prosadit při přijímání studentů místo našich testů výsledky státních maturit společnosti Cermat. To jsou ale jen spekulace. Zvažujeme, jestli nám kvůli neoprávněnému zásahu ministerstva nevznikly škody, takže bychom museli žádat po ministerstvu náhrady. Kromě celé Ostravské univerzity s námi rozvázala spolupráci také Fakulta multimediálních komunikací Tomáše Bati ve Zlíně a pedagogická fakulta v Plzni. Naopak nám z Plzně ale přibyla ekonomická fakulta a z Pardubic ekonomickosprávní fakulta,“ dodal Kartous.