Chemická olympiáda je tradiční soutěží pro studenty, kteří si vedle výuky chemie v rámci osnov našli čas na další zdokonalení v oboru. Po ukončení střední školy jej většinou chtějí i dále studovat. V rámci soutěže mohou změřit síly s dalšími stejně nadanými studenty a předvést své znalosti i praktické dovednosti.

Národního kola Chemické olympiády se v Pardubicích zúčastní 54 středoškoláků. Studenti budou soutěžit v úterý a ve středu 25. a 26. ledna v nových laboratořích Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Slavnostní zahájení národního kola proběhne dnes v 17 hodin. Výsledky budou vyhlášeny ve čtvrtek 27. ledna v 10 hodin.

Účastníci získají motivační stipendium

Všichni účastníci národního kola Chemické olympiády dostanou v případě, že zahájí vysokoškolské studium chemie na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, motivační mimořádné stipendium ve výši 2400 Kč měsíčně v prvním akademickém roce studia. Za umístění od 1. do 3. místa olympiády budou v obou kategoriích navíc oceněni speciální cenou děkana fakulty.

Olympiáda je český vynález

Mezinárodní chemická olympiáda vznikla v roce 1968 v tehdejším Československu, konala se v Praze jako mezinárodní nadstavba naší národní soutěže. Zatímco prvního ročníku se zúčastnily pouze tři státy - pořádající Československo, Polsko a Maďarsko, soutěž se od té doby rozrostla na velkolepou prestižní akci.

Čeští středoškoláci loni zabodovali mezi 267 studenty z 68 zemí, kteří se zúčastnili 42. ročníku Mezinárodní chemické olympiády na tokijské univerzitě Waseda. Zlaté medaile získali Ondřej Hák z gymnázia v Hořicích a František Petrouš z českobudějovického gymnázia v Jírovcově ulici, stříbrné Pavel Švec ze stejného budějovického gymnázia a Ondřej Henych z libereckého gymnázia v Jeronýmově ulici.

Národní kolo 47. ročníku Chemické olympiády kategorií A a E připravuje ve spolupráci s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice a Ústřední komisí Chemické olympiády Vysoká škola chemicko-technologická v Praze z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které tuto akci každoročně vyhlašuje. Na zabezpečení olympiády se podílí i Česká společnost chemická.