Cílem je aby policisté a strážníci měli povědomí o organizacích, které se bezdomovectvím dlouhodobě zabývají a jaké služby na daném území poskytují. Měli by ale být také obecně argumentačně vybaveni a připraveni na nejčastější modelové situace, se kterými se při své práci s touto cílovou skupinou setkávají.

Teoretická část kurzu v délce osmi vyučovacích hodin nabízí témata Sociální pohled na bezdomovce, Zdravotní péče o bezdomovce, Pohled poskytovatele sociálních služeb na bezdomovectví, Bezdomovectví z pohledu Policie ČR a Městské policie (legislativa, praktické zkušenosti, prevence, předcházení vzniku bezdomoveckých lokalit).

Praktická část kurzu se skládá ze čtyř částí: Pochůzka účastníka kurzu s pracovníkem poskytovatele sociálních služeb, Pochůzka účastníka kurzu v obvyklém teritoriu s doprovodem pracovníka poskytovatele sociálních služeb, Exkurze na oddělení sociální prevence Městské části Praha 1, Závěrečná výměna praktických zkušeností, názorů, námětů.

Cílem praktické části je mimo jiné ukázat v reálné situaci práci pracovníků poskytovatele sociálních služeb s bezdomovci, vysvětlit si, jak uvažuje jedinec, který se ocitne v postavení bezdomovce, či jak lze lidem na ulici pomáhat.