Portál připomíná, že pravidelné zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku základního vzdělávání je součástí programového prohlášení vlády.

Vzorové úlohy z češtiny, angličtiny, matematiky a dalších předmětů kromě znalostí ověřují i to, zda žák umí své poznatky použít v praxi. Kromě toho jsou na portálu i návrhy standardů, které zpřesňují, co by žák v daném ročníku měl umět.

Výsledky českých žáků ve výzkumu TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) a nedávno zveřejněné výsledky PISA 2009 (Programme for International Student Assessment) poukazují na zhoršování. Výsledky, které přineslo šetření PISA 2009, jsou o to závažnější, že testovány nebyly školní znalosti, ale kompetence pro život.

Dorůstající Češi se podle obou výzkumů zhoršují nejrychleji ze všech zemí. Propadají se také ve čtenářské gramotnosti.

Nároky jsou nastaveny na minimální úroveň

„Náročnost bude nastavena na minimální požadovanou úroveň, které by měli dosáhnout žáci na konci prvního a druhého stupně základního vzdělávání," uvedli autoři návrhů z řad učitelů a pracovníků ministerstva.

V ilustrační matematické úloze pro 5. třídu má žák například zaokrouhlit číslo 57.688 na stovky, pro 9. třídu zase spočítat měřítko turistické mapy.

V dějepisu by měli být žáci devátých tříd třeba schopni vyjmenovat, z jakých důvěryhodných pramenů se získávají informace o minulosti. V zeměpisu mají zase z obrázku konkrétní krajiny popsat procesy v ní a způsoby, jak ovlivňují lidskou společnost.

Další plošné testování má své kritiky   

Někteří experti na vzdělávání ale plošné testování ostře kritizovali. „Obsah testů bude určovat, nač žáci a učitelé zaměří svou pozornost, tedy na to, co se snadno testuje. Jiné důležité cíle vzdělávání se rychle dostanou na okraj pozornosti učitelů, žáků a jejich rodičů,“ napsali v dopise premiérovi zástupci spolku EduIn.

Kromě srozumitelnosti testů a náročnosti požadavků na děti by se měli učitelé vyjadřovat i k tomu, jestli může výsledky testů ovlivnit fakt, že je budou děti vyplňovat na počítači. Ministerstvo totiž nechce, aby náklady na testování dosáhly stamilionových nákladů jako v případě státní maturity, celý projekt by se proto měl dělat elektronicky. Ministr školství Josef Dobeš (VV) chce poté vypsat výběrové řízení na firmu, která by testování připravila po obsahové i technické stránce.

Pilotní ověřování testů by se mělo uskutečnit letos v říjnu, velká generálka je pak plánovaná na příští rok.