Tým archeologů, klimatologů, geografů a historiků našel významnou spojitost mezi prosperitou mnoha historických společenství a podnebím. Vědci došli k tomu, že období teplého a vlhkého počasí je možné přímo spojovat s rozmachem jednotlivých říší, zatímco suchá či proměnná období jsou v přímé spojitosti s výraznými politickými problémy a propady. Například s pádem římské říše či s třicetiletou válkou.

Vědci se pokusili o rekonstrukci evropského klimatu za posledních 2500 let pomocí devíti tisíc dřevěných artefaktů. Letokruhy v nich pak porovnávali s letokruhy živých stromů v Německu, Francii, ItáliiRakousku. Během dobrých sezón, kdy byl dostatek živin a vody, byly letokruhy široké. V horších letech naopak vytvářely jen úzké rozestupy.

Nastane doba povodní?

"Vlhké a teplé počasí provázelo taková období, jako byla například doba největšího rozmachu římské říše. Naopak zvýšená variabilita klimatu v letech 250 až 600 našeho letopočtu nápadně koresponduje s dobou úpadku této říše," stojí ve studii, kterou zveřejnil věděcký magazín Science.

Starověká římská říše byla v průběhu 4. století rozdělena na západní a východní, Byzantskou část. Samotný Řím skončil roku 476, kdy germánský vojevůdce Odoaker donutili císaře Romula Augusta k abdikaci.

"Naše výsledky nám pomohou k větší ostražitosti, pokud si připustíme, že naše moderní civilizace také není imunní vůči klimatickým změnám. Můžeme například předpovědět pravděpodobné změny ve srážkovosti. Rozložení srážek po planetě se výrazně změní, což vyústí v častější povodně, které budou zasahovat naši planetu. Může pak dojít k velké migraci a konfliktům vzhledem k omezeným zásobám pitné vody," varuje studie.