Podle programu, v jehož rámci byla objevena, dostala planeta název Kepler-10b. Je zhruba 1,4krát větší než Země, panuje na ní teplota kolem 1370 stupňů Celsia.

Přestože se nachází příliš blízko své hvězdě, než aby na ní byl možný život, vzhledem k tomu, že jde o zatím nejmenší objevenou planetu podobnou Zemi, astronomové soudí, že se jim podařil významný čin. Podle nich jde o důležitý krok k tomu, aby byla v budoucnu objevena obyvatelná planeta, na níž je možný život.

„Objev Kepler-10b je významným milníkem v pátrání po planetách podobných Zemi. Ačkoli se tato planeta nenachází v obyvatelné zóně, tento pozoruhodný nález ukazuje, že tato mise (program Kepler - pozn. red.) je směrem k podobným objevům velice slibná,“ uvedl Douglas Hudgins, člen týmu astronomů programu Kepler.

Podle Natalie Batalhy, profesorky na univerzitě v San José a rovněž členky programu Kepler, existuje důkaz o výskytu další podobné planety v pozorovaném systému, zatím však o ní není nic známo.

„Máme velmi přesvědčivé známky existence další podobné planety v tomto systému. Každých 45 dní dochází k přechodu (k přechodu tělesa mezi pozorovatelem a jiným tělesem - pozn. red.), který naznačuje, že jde o planetu, která má zhruba dvakrát větší poloměr než Země,“ uvedla Batalha.