První ze šesti „řádných“ tříměsíčních kurzů pořádaných zdarma přivítá nové účastníky již v úterý 11. ledna.

Smyslem nultého kurzu, který je v současné době předmětem důkladné analýzy, nebylo pouze naučit čtyři osoby s těžkým postižením motoriky horních končetin pracovat s počítačem bez použití rukou. Kurz měl zároveň posloužit k ověření použitelnosti zvolených metodických postupů pro bezprecedentní výuku ve specifickém prostředí.

„V obou případech lze dosažený výsledek předběžně považovat za velmi uspokojivý,“ říká za občanské sdružení Polovina nebe Jan Uhlíř. „Všichni účastníci s různou mírou zdravotního postižení a počítačové gramotnosti si osvojili techniku umožňující ovládat počítač hlasem. S pomocí softwarových aplikací MyVoice, MyDictate a NEWTON Dictate mohou napříště bez cizí asistence pracovat s internetem, psát texty nebo vyřizovat elektronickou poštu,“ dodává.

Úspěšným účastníkům zapůjčí organizátoři notebooky pro nácvik doma

Podle něj se osvědčil rovněž model výuky, soustředěný do dvou celodenních lekcí v týdnu, který klade zásadní důraz na soustavné procvičování nové látky. Od zvládnutí základních povelů k bleskové práci s počítačem, jak to předvádí lektorka kurzu Dita Horochovská, sama kvadruplegička, je ale třeba ujít ještě velký kus cesty. Účastníkům ji má usnadnit mimo jiné zapůjčení notebooků s instalovanými hlasovými technologiemi pro nácvik doma. Samozřejmě teprve poté, co si s nimi dokážou sami poradit.

Projekt Duhový most se neomezuje jen na výuku, třebaže sama o sobě významně zkvalitní život lidí odkázaných ve všem na pomoc druhých. Jeho součástí je i závazek hledat pro absolventy kurzů další uplatnění - vedle společenského také pracovní.

Organizátoři proto průběžně navazují kontakty s potenciálními zaměstnavateli, u nichž by jejich studenti mohli uplatnit svou novou dovednost.