„Třídní kniha, která v tomto případě představuje elektronický server počítače, prostě technicky dosloužila. A tím pro školu vznikl problém. Práce s údaji v třídní knize totiž podobně jako například s dokumenty na matrice podléhají určitému přesně vymezenému režimu, musí se deset let skladovat a s informacemi zacházet jako s jinými osobními údaji. Proto jsme z rozpočtu kraje tuto částku na pořízení nového serveru a záchrany dat uvolnili,“ potvrdil náměstek jihomoravského hejtmana Stanislav Juránek (KDU-ČSL).

Podle něho jsou názory na evidenci ve školách v klasických a elektronických třídních knihách značně nejednotné a povoleny jsou oba typy. Ten papírový však, jak se zdá, je pořád ještě o hodně levnější.