Správní odbor Krajského úřadu Libereckého kraje uspořádal pro začínající starosty akci nazvanou Příprava a provádění sňatkových obřadů – institut manželství. Asi stovka zúčastněných nelitovala, protože se kromě praktických věcí dozvěděla i humorné historky o situacích, které přináší život.

Jejich školitelem se pro svatební obřady stal herec Divadla F. X. Šaldy a liberecký oddávající Ladislav Dušek. Ten mimo jiné upozornil, že svatba v letadle může být kvůli žaludečním obtížím komplikovaná pro starší hosty a ani plán snoubenců na svatbu uprostřed kopretinové záplavy nemusí vyjít.

„Stalo se mi, že zemědělec do rána před svatbou louku plnou kopretin pokosil, což nevěsta oplakala,“ vyprávěl své zážitky Dušek.

Jedna z matrikářek zase upozornila na důležitost důkladné kontroly svatebních formulářů, neboť se jí stalo, že jedna z nevěst chtěla do něho zapsat, že se vdává potřetí. Nakonec se ukázalo, že do kolonky musí vyplnit číslo jedenáct.

Počty svateb každoročně klesají, jak si posteskl ředitel státního zámku Sychrov Miloš Kadlec, který oddává již 20 let. Za ta léta oddal na čtyři tisíce párů. „Dříve bývalo na zámku až 400 svateb ročně a dnes je to tak 150,“ podotkl Kadlec.