Vědci v pondělí informovali, že zuby se velikostí a tvarem podobají zubům dnešních lidí. Vedoucí archeologů Aviv Gopher z univerzity v Tel Avivu uvedl, že nález na prehistorickém nalezišti Kasim, objeveném v roce 2000, bude muset potvrdit další výzkum. Jestliže se ale jejich tvrzení ukáže být pravdivým, změní to podle jeho slov náhled na lidskou evoluci.

Homo sapiens, neboli člověk rozumný, podle vědců pochází buď z Afriky, odkud se rozšířil na další kontinenty, anebo se vyvinul z lokálních populací druhu Homo erectus (clověk vzpřímený).