Zřídila a provozuje jej ostravská soukromá Vysoká škola podnikání (VŠP), která na něj získala i grant z operačního programu Podnikání a inovace ministerstva průmyslu a obchodu, ale také od agentury CzechInvest.

„Náklady na jeho vybudování přesáhly částku 17 miliónů korun. Předpokládáme úzkou spolupráci s Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou, která provozuje v Ostravě-Porubě obdobný podnikatelský inkubátor,“ řekl Právu mluvčí VŠP Pavel Šmíd s tím, že záměrem projektu bylo vytvoření zařízení, které poskytne prostory a služby začínajícím podnikatelům nejenom z řad studentů jejich vysoké školy. Rektor VŠP Vladimír Krajčík doplnil, že již o možné spolupráci debatoval s rektorem VŠB-TU Ivo Vondrákem.

„Náš inkubátor by se měl více zaměřit na vlastní IT služby, kdežto ten porubský pak na výzkum a vývoj nových technologií,“ upřesnil Krajčík.

„Během léta a podzimu jsme zrekonstruovali vlastní sídlo inkubátoru v Ostravě-Michálkovicích. Opravené zařízení nabídne více než 810 čtverečních metrů plochy pro 13 specializovaných samostatných podnikatelských buněk. Ty s celým zázemím může využívat čtyřicet až padesát lidí,“ dodal ještě rektor VŠP s tím, že první nájemníci se mohou do jejich podnikatelského inkubátoru přistěhovat ještě letos.

Začínajícím podnikatelům zde bude k dispozici tým pedagogů a spolupracovníků VŠP, kteří mohou provést audit a kvalifikované posouzení jednotlivých podnikatelských záměrů a zjistit jejich životaschopnost.

„Těm zvláště zajímavým nápadům poskytneme i podporu při vlastním financování. Ke konkurenčním výhodám jistě bude patřit i nájemné v nabízených prostorech, které je podstatně nižší, než je nájemné místně tržní,“ upozornil ještě ředitel nového podnikatelského inkubátoru Vysoké školy podnikání v Ostravě Milan Stoch.