V Česku se lednice a další vysloužilé domácí spotřebiče organizovaně sbírají a likvidují teprve posledních pět let. Systém takzvaného zpětného odběru těchto zařízení se Evropa učila organizovat právě od Skandinávců. Ti jej postupně zavedli, protože jejich ekologické cítění jim nic jiného neumožňovalo. Zbytek kontinentu k tomu pohnula evropská direktiva.

„Každý Čech v průměru zrecykloval zhruba 1,8 kilogramů chladicích zařízení ročně,“ informoval generální ředitel kolektivního systému Elektrowin Roman Tvrzník. Švédové každoročně zrecyklují takřka 2,8 kilogramů, Norové odevzdávají ke zpracování 2,5 kilogramů ledniček a mrazniček ročně,“ doplnil Tvrzník.

Ročně se v Česku prodá přibližně 2,5 kilogramu chladících zařízení na osobu. Češi tak recyklují téměř 80 procent vyřazených ledniček.

V České republice je zaregistrováno celkem šest kolektivních systémů, mezi něž před pěti roky Ministerstvo životního prostředí rozdělilo deset skupin, do nichž se podle zákona vysloužilé spotřebiče dělí. Do jedné tak patří právě lednice nebo také pračky, do další počítače, do jiné zase osvětlovací tělesa.

V Česku se vysbíral elektroodpad o váze dvou Titaniců

Od zahájení činnosti kolektivního systému Elektrowin v roce 2005 odevzdali Češi jeho prostřednictvím k recyklaci již čtyři a půl miliónu vysloužilých elektrozařízení. Kdyby se tyto spotřebiče postavily vedle sebe, vytvořily by řadu s délkou přes tisíc kilometrů. Celková hmotnost vysbíraného elektroodpadu dosáhla 100 tisíc tun, tedy zhruba dvojnásobek hmotnosti legendárního Titanicu nebo devítinásobek hmotnosti žižkovské televizní věže. Nejpilněji Češi recyklovali ledničky a mrazničky, kterých odevzdali více než 1,6 miliónu kusů.

Roman Tvrzník, který Česko zastupuje i v evropském sdružení kolektivních systémů WEEE Forum, pokračuje: „Na druhé straně žebříčku jsou Rumuni. Tam skončí většina použitých elektrospotřebičů na skládkách.“