Celá akce si vyžádala celkem 3 926 000 korun, z toho přestavba části studentských kolejí na Tolstého ulici stála 1 767 000 Kč, nákup zdravotnických pomůcek 1 500 000 Kč a vybavení interiéru 659 000 Kč. Finanční prostředky se podařilo získat ze státního rozpočtu z programu reprodukce majetku a z účelových příspěvků ministerstva školství, tělovýchovy a sportu.

Nové učebny obsahují prvky zajištění kvality a bezpečné péče o pacienty, které jsou standardem pro získání akreditace zdravotnických zařízení. Jedná se například o identifikační náramky pacientů, závěsy mezi lůžky k zajištění intimity pacientů nebo umístění dávkovačů s desinfekčním prostředkem u lůžka pacienta pro průběžnou desinfekci rukou k prevenci nemocničních nákaz.

„Naše studentky vykonávají praxi v pěti nemocnicích kraje Vysočina, které jsou již v tomto systému řízení kvality akreditované. Kvalita a bezpečí péče je také dlouhodobým vzdělávacím záměrem naší katedry v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství“, říká Lada Cetlová, vedoucí katedry zdravotnických studií na VŠPJ.

První absolventky ošetřovatelského programu – bakalářky v oborech Porodní asistentka a Všeobecná sestra vyjdou z VŠPJ v roce 2011.