Do pražského kola soutěže se přihlásilo 35 tříd, celkem tedy 738 žáků. Vzhledem k tomu, že všechny třídy na nejvyšších místech měly stejný počet bodů, o vítězi bylo rozhodnuto losováním.

Na druhém a třetím místě se umístily třídy 8.A, ZŠ K Dolům, Praha 12, a 8.BC, ZŠ Červený vrch, Praha 6.

Soutěž trvala čtyři týdny a jejím cílem bylo upozornit děti na problém s ubýváním biodiverzity, tedy rozmanitostí živých organismů, který je jedním z nejvážnějších globálních problémů současnosti.

Prostřednictvím mnoha zajímavých otázek a úkolů se žáci seznámili s potřebnou terminologií (biodiverzita, ekosystém, udržitelný rozvoj, ekologická stopa apod.), s nebezpečími hrozícími biodiverzitě (globální oteplování, invazivní rostlinné a živočišné druhy, pesticidy, kyselé deště apod.) a posléze se způsoby, jakými mohou jako jednotlivci biodiverzitu chránit.

Soutěž organizovaly společnosti ze skupiny Veolia Voda ČR, kam patří i Pražské vodovody a kanalizace. Celkově se v ČR do soutěže zapojilo přes 8800 žáků z 455 tříd ZŠ. Více informací na webových stránkách soutěže.