Základní škola v Bavorovské ulici byla otevřena v roce 1977. „Tehdy se nikdo vytvořením bezbariérového prostředí nezabýval. Tehdejší normy to nevyžadovaly,“ uvedl ředitel školy Ladislav Horváth. Odstraněním bariér v budově se škola začala zabývat před deseti lety. Nejprve vybudovala bezbariérový vchod a provedla úpravu na dívčím a chlapeckém WC v pavilónu A. Jednotlivé budovy školy však zůstávaly i nadále mimoúrovňové.

„V odstraňování překážek jsme chtěli pokračovat, proto jsme využili možnosti zapojit se do grantového řízení vypsaného Nadací ČEZ na takzvané Oranžové schody. Tento projekt pomáhá základním a středním školám odstranit architektonické bariéry. Nakonec jsme byli úspěšní a díky daru nadace jsme mohli záměr realizovat,“ poznamenal Horváth.

Schodišťové plošiny jsou instalovány u hlavního vchodu, u jídelny a zbývající dvě slouží k bezbariérovému vstupu do učeben. Na pořízení schodišťových plošin a jejich instalaci přispěla Nadace ČEZ 960 tisíc korun. Snaha integrovat handicapované děti do kolektivu jejich vrstevníků naráží často na problém s nedostatečným bezbariérovým přístupem ve školních budovách.