„Disponujeme kupříkladu ukázkovými virtuálními simulacemi nárazů využívaných v laboratorním prostředí pro homologaci vozidel i virtuálními simulacemi reálných nehod,“ představuje Hynčík jednu z mnoha domén působnosti centra. „Pracujeme jak s jednoduchými modely pro rychlou analýzu, tak i s komplexními modely pro podrobný popis poranění,“ dodává.

Bezpečnost vozidel i umělé klouby

Kromě zvyšování bezpečnosti silničního provozu mohou být ale virtuální modely z Plzně využity i k simulaci vlastností umělých kloubů, k provádění virtuálních operací, ve vojenství, pro ergonomii při různých lidských činnostech a v neposlední řadě i pro simulace různých sportovních aktivit.

Ve všech těchto odvětvích je důležitý nejen korektní popis chování jednotlivých částí lidského těla, identifikace biologických materiálů, ale i validace vypočtených výsledků. Validace znamená porovnání s reálným chováním lidského těla.

Na náhradu tradičních figurín si musejí automobilky zvykat

Dosud používané figuríny jsou podle Hynčíka drahé a navíc nedovedou simulovat aktivitu, která je přirozenou reakcí nejen na mechanické podněty. „Naším cílem není úplně nahradit experimentální výzkum s využitím těchto mechanických figurín, ale doplnit jej s využitím simulace situací nebo stavů, kde by se experiment prováděl složitě nebo by byl úplně neproveditelný,“ vysvětluje šéf výzkumného týmu.

„Začínáme spolupracovat se Škodou Auto a německou firmou. Automobilky pochopily vážnost situace a cítí v našich možnostech potenciál. Je to ale pro ně nové, jsou na figuríny zvyklé,“ dodává.

Luděk Hynčík měl příležitost stát u zrodu jednoho z prvních takových matematických modelů již v roce 1997 během stáže ve společnosti ESI Group, se kterou dodnes v tomto odvětví Výzkumné centrum Nové technologie úzce spolupracuje. Obdobným vývojem se zabývá pouze několik pracovišť po světě.