První Klokánek otevřel svou náruč dětem v roce 2000 v severočeském Žatci.
V současné době provozuje Fond ohrožených dětí na území České republiky 28 takových zařízení, z toho 12 funguje přímo v rodinách pracovníků FOD. Ostatní jsou v objektech s byty, kdy v každém z bytů pečují o tři až čtyři děti dvě "tety", jež se u nich střídají po týdnu a o své svěřence se starají po celých 24 hodin, jako v běžné rodině.

Ve 120 „klokaních“ bytech, které se dosud podařilo otevřít, nyní žije 451 dětí, o které z nejrůznějších důvodů nemohla nebo nechtěla pečovat jejich rodina. Za deset let prošlo Klokánky již 2905 dětí, přičemž přímo v rodinách pracovníků Klokánků našlo náhradní domov 283 dětí. Celkově FOD pomohl za 20 let své existence více než 30 000 ohrožených dětí.

Dotace a příspěvky pokrývají jen 63 % výdajů

Dotace a další příspěvky ze státního rozpočtu a z rozpočtů krajů a obcí na činnost Fondu ohrožených dětí pokrývají jen 63 % všech výdajů, pomáhat dětem i jejich rodinám a provozovat a rozšiřovat síť Klokánků může FOD proto jen díly podpoře veřejnosti, štědrých dárců a sponzorů, kterým není lhostejný osud dětí, jejichž rodinné zázemí z nejrůznějších důvodů selhalo.

„Forma péče v Klokáncích je unikátní, nemá obdobu ani u nás, ani ve světě. Na rozdíl od ústavní péče v ‚klokaních‘ bytech mohou děti žít jako v běžném domácím a rodinném prostředí, kde sourozenci různého věku zůstávají pospolu a nejsou od sebe oddělováni podle věku jako při umístění do ústavu,“ říká Marie Vodičková, předsedkyně FOD. „Zájem o umístění dětí v momentální neutěšené situaci rodiny je ze strany rodičů velký, pro nedostatečnou kapacitu jich však například v loňském roce musel Fond 739 odmítnout,“ dodává.

Nový projekt usnadní dětem start do samostatného života

FOD si nesmírně váží každého příspěvku, který mu umožní pokračovat a zkvalitňovat pomoc a péči o děti, pro něž není jejich rodinné zázemí vlídné a mnohdy ani bezpečné, a proto uvítal novou iniciativu skupiny podnikatelů sdružených kolem společnosti Inveo.cz s nabídkou dlouhodobé spolupráce.

Cílem projektu, který společnost předložila, je finanční podpora dětí z Klokánků a dětí umístěných FOD v pěstounských rodinách zacílená na zajištění jejich dalšího kvalitního vzdělávání, rozvoj jejich zájmů a talentu.

„Ke vzniku projektu nás motivovala myšlenka vytvořit těmto dětem podmínky a možnosti, které jim v budoucnu usnadní start do samostatného života,“ říká jeho autor Michal Menšík, jednatel společnosti Inveo.cz.

Prvním počinem je společná charitativní akce restaurace Sakura sushi bar a internetového portálu Zix.cz, kde výtěžek z prodejů půjde Fondu ohrožených dětí. Další akcí je prodej kalendářů FOD na rok 2011 „Příběhy ohrožených dětí se šťastným koncem“ na internetovém portálu Pongo.cz., kdy z každého prodaného kalendáře půjde Fondu ohrožených dětí zisk 30 Kč. Návštěvníci portálu budou moci rovněž zakoupit hračky, které budou předány dětem z Klokánků. V rámci projektu bude Sakura sushi bar přednostně přijímat na placené brigády a praxe právě děti z Klokánků či pěstounských rodin.