Zpřístupnit zdarma alespoň ty výsledky, ke kterým dospěli evropští vědci při výzkumných projektech financovaných z prostředků EU, chce infrastruktura OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe – infrastruktura pro otevřený přístup k výsledkům výzkumu v Evropě), jejíž provoz zahájila včera Evropská komise na univerzitě v belgickém Ghentu.

Infrastruktura poskytne síť volně přístupných archivů a nabídne on-line přístup zdarma ke znalostem, které vyprodukovali vědci na základě grantů ze sedmého rámcového programu (7. RP) a od Evropské rady pro výzkum (ERV).

Jde zejména o oblasti zdraví, energie, životního prostředí, části oblastí informačních a komunikačních technologií a výzkumných infrastruktur a dále společenských a humanitních věd.

Pacienti se vzácným onemocněním se tak například budou moci informovat o výsledcích nejnovějšího lékařského výzkumu, vědcům infrastruktura umožní vyhledat aktuální informace ve svém oboru v reálném čase.

Infrastruktura OpenAIRE by mohla v pozdější fázi zpřístupnit všechny vědecké dokumenty a údaje vytvořené vědci za pomoci unijních financí. Od roku 2007, kdy byl 7. RP zahájen, bylo finančně podpořeno asi 10 000 projektů.

Další informace o OpenAIRE jsou k dispozici zde.