Včerejšek v jeho podpisovém programu znamenal, že o více než miliardu se podělí plzeňská Západočeská univerzita a brněnská Masarykova univerzita. Oba jejich projekty mají podpořit rozvoj tradičních odvětví českého průmyslu, především sklářství, textilního nebo strojírenského průmyslu. Stranou nezůstane ani výroba medicínských materiálů nebo letecký a kosmický průmysl.

Nanostrukturní materiály a čistá úprava plazmatu

Do Plzně poputuje celkem 820 miliónů korun pro vědce z Fakulty aplikovaných věd ZČU. Fakulta buduje moderní výzkumné Centrum excelence, které se zaměří na kybernetické systémy řízení a inteligentní rozhodování, biomechanické modely a na výzkum a vývoj nanostrukturních tenkovrstvých materiálů. Pro oblast medicíny budou určeny třeba materiály se samočisticím a antibakteriálním povrchem, které již prakticky není třeba sterilizovat.

Brněnská Masarykova univerzita je druhým příjemcem schválené dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, která dosáhne téměř 220 miliónů korun a díky níž bude vybudováno nové regionální výzkumné centrum.

V prvních letech se centrum zaměří především na konkrétní high-tech řešení problémů v oblasti povrchových úprav materiálů, souvisejících s trendem podpory „čistých technologií“. Jak vysvětlil ředitel projektu profesor Mirko Černák, například v sektoru textilního průmyslu je možné nahradit tzv. mokré technologie, které zatěžují životní prostředí, ekonomicky výhodnou a „čistou“ úpravou plazmatu.

Výzkum rakoviny i vozidel udržitelné mobility

Díky dotaci, kterou ministr Dobeš podepsal v úterý, vznikne v brněnském Masarykově onkologickém ústavu centrum výzkumu rakoviny za 330 miliónů korun. Umožní lékařům pokrok v trendu léčby ušité na míru konkrétnímu pacientovi. Rozšíří také možnosti uplatnění pro mladé vědce.

Včera pak Dobeš schválil také dotaci téměř 200 miliónů korun na pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility (CVUM) v Roztokách u Prahy. Vědci se v něm budou zabývat vývojem, testováním a inovací motorů. Projekt pražského Českého vysokého učení technického (ČVUT) by měl navázat na základy výzkumného centra Josefa Božka.

K čemu slouží operační programy

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je čtvrtým největším operačním programem, který se realizuje na území ČR v období 2007 - 2013. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tento operační program vyčleněno 2,436 miliardy EUR.

Program je určen zejména pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další organizace zabývající se výzkumem a vývojem. Jeho cílem je zvýšit a zlepšit zaměření investic do výzkumu a technologického rozvoje, usnadnit inovace a podporovat podnikání.

Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OP PI) a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) představuje OP VaVpI vzájemně propojený systém intervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost české ekonomiky.