„Prostory pro matky s dětmi na FTVS opravdu citelně chyběly,“ říká proděkan pro rozvoj Karel Kovář. Podle něj přibývá stále více studentek zejména v kombinované formě studia, které přijíždějí na fakultu s dětmi, zejména na zkoušky či konzultace, ale rovněž početná generace mladých akademických pracovnic fakulty nyní plní své mateřské povinnosti.

„Fakulta má zájem, aby svým akademickým pracovnicím vytvořila podmínky pro rychlý návrat do práce, případně i pro spolupráci v průběhu rodičovské dovolené,“ vysvětluje Kovář.

Křik dětí, které se až dosud při čekání na zkoušku či konzultaci svých rodičů nudily, rozhodně na klidu před zkouškou nepřidal. Obtížné byly i podmínky pro přebalování či kojení. „Na druhou stranu bylo i pro učitele velmi nepříjemné přerušovat zkoušení studentky s plačícím dítětem v náručí či vzniklé situace improvizovaně řešit,“ popisuje proděkan.

Maminky si musejí navzájem pomoci

„Přepokládáme, že si maminky vzájemně pomohou děti pohlídat, zajištění dozoru není plánováno,“ upozorňuje Kovář.

V dětském koutku o rozměrech 38 m2 je možnost jak pečovat o kojence, tak zabavit hrou straší děti do šesti let. Kromě her je místnost pokryta wi-fi, k dispozici je malá kuchyňka pro ohřátí jídla, dětský nábytek i sedací kout.