Všichni využijí osvědčené fyzikální pokusy k dalšímu zvýšení zájmu školáků o technické obory a navíc s i děti mohou některé experimenty znovu zopakovat doma.

„Kurz pro lektory, učitele, vedoucí zájmových kroužků i rodiče jsme koncipovali jako náměty pro výuku mimo hlavní vyučovací předměty, tedy hlavně pro atraktivní náplň zájmových kroužků. Nejprve jsme se věnovali přitažlivému počítačovému programu Stellarium, který umožňuje praktické sledování meteorických rojů Perseidy, měření poloměru Země, vzdálenosti Měsíce a Slunce, oběžné doby Marsu a další údaje. Potom jsme se věnovali vlastním fyzikálním pokusům různých kategorií podle věku, úrovně znalostí a materiálové náročnosti,“ řekl vedoucí kurzu z Fakulty mechatroniky Jan Berki.

Experimentální část kurzu podle něho zahrnovala například triangulační měření vzdáleností objektů včetně parametrů Měsíce a Země, tvorbu lihové rakety na lanku, flétnu z osmi lahví různě naplněných vodou, molekulové divadlo, Gaussovu pušku čili urychlovače mincí nebo kuliček do ložisek pomocí magnetického pole, měření magnetické indukce Země, stavbu dírkové komory jako nejjednoduššího fotoaparátu, hody kostkou představující rozpady jader, úpravu webkamery na infračervenou kameru a další pokusy.

„Fyzika mě hodně zajímá, ale do kurzu jsem se přihlásila spolu s manželem Josefem hlavně proto, že na Technické univerzitě studují naše děti. Chtěli jsme alespoň trochu vidět, jak zde probíhá výuka a jaké je na univerzitě prostředí,“ vysvětlila prodavačka Markéta Ježková z libereckého Fryčova knihkupectví.