Příspěvek do výše 1000 korun na jednotlivou akci může získat každá škola či třída, která se v zájmu podpory technických a přírodovědných oborů rozhodne nakoupit speciální učební pomůcky, uspořádat exkurzi nebo zaplatit honorář odborníkovi, který žáky i učitele seznámí se svou prací či s možnostmi budoucího studia.

Techmania rovněž chce vybrané projekty prezentovat prostřednictvím svých webových stránek www.techmania.cz, kmenového časopisu Techmaniak a dalšími cestami.

Informace o projektech a žádosti o finance můžete zasílat na mailovou adresu tomas.moravec@techmania.cz, nebo volat na číslo 737 247 586. Nabídka je platná od listopadu 2010 do října 2011, tedy po dobu trvání projektu PTPO, nebo do zafinancování sté akce.

Finance na jednotlivé akce budou rozdělovány rozdělujeme v rámci projektu „Podpora přírodovědných a technických oborů“ (Ipn PTPO) MŠMT, jehož koordinátorem se Techmania stala v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji. Díky tomu nabízí některé své aktivity pro školy zdarma, nebo za zvýhodněnou cenu. Aktuálně tak např. mají až do 28. 11. do Techmanie volný vstup pedagogičtí pracovníci Plzeňského kraje, a to i se svými rodinnými příslušníky.