Klub založila před deseti roky společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK).  Na adrese www.vodnistrazci.cz mohou děti čerpat nové poznatky o vodě, zahrát si hry, soutěžit a také zde získají informace o plánovaných akcích.

PVK již od roku 2000 rozvíjejí výukové programy pro děti ze základních škol, které vedou k ochraně životního prostředí. S pražskými ZŠ úzce spolupracují při nejrůznějších poznávacích soutěžích a akcích. Do všech ZŠ v Praze rozdala společnost například učební pomůcku – „vodní kufřík“, přenosnou laboratoř, která dětem pomáhá objasnit proces výroby pitné vody či čištění odpadních vod. Výuku v pražských školách obohatily také plakáty a výukové CD.