Centrum bude například vyvíjet systémová řešení pro modelování dopravních situací, záplavových jezer, úniku škodlivých látek do ovzduší, do vodní složky krajiny a spoustu dalších. Superpočítačové centrum bude velmi silně orientováno na praktické využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

Centrum bude také dbát na výchovu vysoce kvalifikovaných absolventů v oborech informačních technologií a výpočetní matematiky tak, aby nalezli široké pracovní uplatnění nejen v České republice.

„Celý projekt a veškeré aktivity centra významnou měrou přispějí k regionálnímu rozvoji Moravskoslezského a Jihomoravského kraje a díky projektu vzniknou nová pracovní místa nejen pro vědecké pracovníky. Věřím, že schvalovací proces v Evropské komisi bude mít hladký průběh a na začátku příštího roku budu moci podepsat poskytnutí dotace,“ říká ministr Josef Dobeš.

Tento projekt bude založen na spolupráci žadatele a dalších čtyř subjektů: Ostravské univerzity v Ostravě, Slezské univerzity v Opavě, Vysokého učení technického v Brně a Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i.. Projekt bude realizován ve dvou lokalitách. Hlavním centrem se stane Ostrava-Poruba, druhá část projektu poběží v Brně - Králově Poli.

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (dále OP VaVpI) podporuje jak projekty běžné (celkové náklady nepřesahují částku 50 mil. EUR), tak tzv. projekty velké, které svým finančním objemem překračují částku 50 mil. EUR. Těchto velkých projektů má OP VaVpI celkem 6, 5 z nich již odešlo na Evropskou komisi.

Centrum excelence IT4Innovations, které žádá o dotaci ve výši 1,8 mld. Kč, je pátým odeslaným velkým projektem. Předkladatelem projektu je Vysoká škola báňská – technická univerzita v Ostravě.