Projekt ISORI je zaměřen na vývoj inovativní metody, která dokáže odhalit, jak vypadají částice v roztoku, jež vedou reakci požadovaným směrem, nebo naopak částice, jež snižují výtěžek reakce. Výsledkem by měla být metoda umožňující racionální design reakcí a chemických procesů.

Letošní rok je pro Univerzitu Karlovu mimořádně úspěšný – dvěma jejím mladým vědcům se totiž podařilo získat mimořádně prestižní ERC grant. Celkem ve třech vypsaných soutěžních kolech (2007, 2009 a 2010) uspěli mladí vědci z České republiky pouze čtyřikrát. Poprvé se to podařilo dvěma žadatelům z jedné instituce. Kromě Jany Roithové uspěl i Daniel Král´z Matematicko fyzikální fakulty UK. Jeho projekt „Classes of combinatorial objects – from structure to algorithms“ získal letos v létě grant na 849 000 Euro.

Výpočty bez experimentu vědkyni nebaví

Jana Roithová říká, že jenom počítání a teoretizování jí nebaví, pokud nesouvisí s následným experimentem a ověřením předpovězeného. Nejraději propočítává právě probíhající a analyzované chemické reakce.

Uspěla s návrhem unikátní aparatury složené z několika propojených hmotnostních spektrometrů a tzv. studené pasti na reakční meziprodukty (zde se díky nízké teplotě jejich krátká doba života prodlouží). Jejím cílem je analyzovat komplexní reakce organických sloučenin a různých kovů s velkou přesností do nejmenších podrobností.

V chemických reakcích vystupují různé meziprodukty, jejichž poznání je nezbytné pro pochopení mechanismu chemické reakce. Pokud pochopíme, jak přesně probíhá chemická reakce, můžeme ji cíleně ovlivňovat – například proto, abychom získali maximální výtěžnost požadovaného produktu. Pro většinu chemických reakcí nevíme, jak vlastně probíhají a komplexitu meziproduktů nahrazujeme jednoduše šipkou.