Pro získání ceny jsou rozhodující studijní nebo vědecké výsledky. Žádosti je možné posílat do letošního 31. prosince. Obsahovat musí osobní údaje, stručný životopis, seznam publikovaných prací, doporučení renomovaného akademického představitele oboru a spojení na žadatele. S cenou je spojen finanční příspěvek ve výši 20 000 korun. Cena bude udělena v Akademii věd do 30. června 2011. Fond o tom informuje na webových stránkách badatelskyfond.com/stipendia.php.

Do soutěže o nejlepší původní vědeckou práci z integrované společenské vědy je možné do 15. dubna 2011 zasílat autorizované texty v rozsahu 20 až 30 stran spolu s osobními údaji a spojením na uchazeče. První cena činí 15 000, druhá 10 000 a třetí 5000 korun.
Pro letošní rok byly vypsány tematické okruhy: Civilizace a kultura. Definice a vývoj pojmů, Je multikulturalismus mrtev?, Vztah češství a evropanství v dějinné perspektivě, Extrémy se dotýkají. Paralely mezi komunismem a nacismem, posledním tématem je Islám v dnešní evropské civilizaci.

Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčích vznikl v říjnu 2006 v Praze. Je pojmenován po profesoru Krejčím (1916), který dosud působí na univerzitě v britském Lancasteru, a po jeho zesnulé manželce. Účelem fondu je podpora vědecké, vydavatelské a pedagogické činnosti v oboru integrované společenské vědy. Usiluje o syntetický pohled na dějinné epochy, jejich strukturu a časoprostorovou souvislost, uvádí zakladatel fondu, který vypisované ceny financuje z vlastních zdrojů.