Na kurzy, které pořádá varšavská papežská teologická fakulta (PWT), se mohou přihlásit kněží, kteří mají za sebou nejméně desetiletou praxi a kteří by chtěli převzít nějakou farnost. "Farnosti dnes fungují často jako velké firmy. Aby si vedly dobře, musí je řídit opravdoví manažeři," uvedl pro varšavskou přílohu listu Rzeczpospolita Krzysztof Pawlina, který stojí v čele PWT.

Nápad připravovat kněze na praktický život se líbí Bogdanovi Bartoldovi, faráři u katedrály svatého Jana na varšavském Starém Městě. "Na duchovní službu jsme připravováni v semináři, ale to pro řízení farnosti nestačí," říká. Vzpomíná, že v jeho začátcích ve farnosti pro něho třeba účetnictví bylo "černou magií". "O těch všech daních, odvodech na sociální pojištění, platech pro zaměstnance se mi do dneška zdá," směje se.

Všechno potřebné se budoucí faráři sice během 24 hodin "manažerských" kurzů naučit nemohou, chválí si ale, že díky nim vědí, kde potřebné informace hledat, na co všechno se ptát. Absolvují i základy řízení lidských zdrojů, dozvídají se, jak předcházet šikaně na pracovišti.

Farář Bartold si myslí, že jeho kolegům se v praktickém životě v jejich farnostech budou hodit i znalosti údržby památkových staveb a toho, jak na to mohou získat peníze z evropských fondů. On sám nyní žije velkou opravou katedrály svatého Jana.