„Přestože je v českém prostředí často doporučována citační norma ISO 690, autoři, kteří publikují v zahraničních časopisech, se musejí řídit zcela odlišnými citačními pokyny. Přínosem naší příručky je tedy shrnutí metod citování podle nejčastěji užívaných stylů v zahraničí. Sice k nim existují příručky, jsou však v Česku špatně dostupné,“ uvádí důvody vzniku publikace koordinátor celého projektu Jiří Kratochvíl z Knihovny univerzitního kampusu MU.

Vedle interaktivních návodů, které představují citační styly, obsahuje publikace také základní pravidla citační a publikační etiky včetně problematiky plagiátorství. „Plagiátorství je stále aktuální téma, a proto v publikaci shrnujeme základní zásady. Mohou být totiž nápomocny všem autorům, i těm, kteří se prohřešku proti publikační etice dopustí neúmyslně,“ vysvětluje Kratochvíl.

V neposlední řadě publikace představuje i ukazatele pro hodnocení vědecké kvality časopisu či publikací konkrétního autora. Vedle v českém prostředí poměrně známých indikátorů, jako je impact factor a h-index, představuje publikace i další propracovanější ukazatele. Publikaci najdete zde.