Od roku 2004 se do předávání stipendií zapojili také generální ředitelé významných průmyslových podniků kraje a v roce 2007 ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny, pobočky Ústí nad Labem Petr Veselský stipendiem pro nejlepšího studenta zdravotnických oborů na UJEP. Od roku 2008 uděluje stipendium pro nejlepšího studenta fakulty výrobních technologií a managementu senátor za Ústecký kraj Pavel Sušický. Ten letos udělí stipendium také nejlepšímu studentovi přírodovědecké fakulty.

Od roku 2009 uděluje stipendium Statutární město Teplice pro nejlepšího studenta UJEP s trvalým bydlištěm v Teplicích. Pro rok 2010 Statutární město Teplice navýšilo počet oceněných studentů z jednoho na tři. Novinkou roku 2010 je také stipendium Hospodářské a sociální rady Ústecka, o. s. pro nejlepšího studenta technických oborů UJEP.