Svoboda nebude nadále vykonávat funkci předsedy oborové rady doktorského studia
a školitele nových doktorských studentů. Na základě závěrů odborné pracovní skupiny o tom rozhodl děkan Malý.

Odbornou pracovní skupinu zřídil rektor poté, co členové akademického senátu fakulty upozornili na nesrovnalosti v autorství Svobodových knih. Rektor Fiala ocenil, že Svoboda uznal svoje pochybení, svého jednání lituje a je připraven nést za ně odpovědnost, což prokázal i tím, že bezprostředně po svém obvinění rezignoval na funkci děkana.

Svoboda odstoupil v březnu letošního roku. K rezignaci jej vyzval rektor poté, co vyšlo najevo, že se Svoboda v elektronickém Informačním systému MU uvedl jako spoluautor německé knihy Intelligent investieren mit Zertifikaten dvou německých autorů Christiana W. Röhla a Wernera H. Heussingera. Další dvě Svobodovy knihy Jak investovat aneb anatomie burzovních lží a Jak ovládnout finanční trhy byly obsahově téměř totožné s dříve vydanou knihou těchto dvou německých autorů Die Emanzipation der Geldanlage. Všichni tři autoři pak tyto nesrovnalosti vysvětlili tak, že se na přípravě knih podíleli společně a dohodli se na vydání publikace v českém i německém jazyce s uvedením různých autorů.

Ve funkci děkana ESF MU vystřídal Svobodu od 1. června letošního roku vedoucí katedry veřejné ekonomie Malý, který stál v čele fakulty už v letech 2005 až 2007, a nyní fakultu povede až do 31. května 2014.