Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš se minulý týden zúčastnil zasedání Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání a seznámil ji s úkoly, které v oblasti reformy vysokoškolského vzdělávání ministerstvo čekají. Současně rozhodl, že tým profesora Haňky bude posílen o architekta Ladislava Lábuse. Z týmu naopak odchází místopředsedkyně Eurostatu Marie Bohatá. Prezidenta Hospodářské komory ČR Petra Kužela nahrazuje její viceprezident Zdeněk Somr.

„Pan ministr chce do konce roku 2011 předložit paragrafové znění dvou, pro reformu vysokých škol klíčových, zákonů: o terciárním vzdělávání a o finanční pomoci studentům," uvedl profesor Haňka.

Při přípravě reformní legislativy bude podle hrát Rada důležitou roli. "Nastal čas a příležitost přetavit výsledky odborných diskusí, které jsou často velmi detailní, do konkrétních závěrů výsledků. Práce Rady bude ještě daleko intenzivnější než dosud a já jsem rád, že náš tým získal nejen důvěru nového ministra a může pokračovat ve své práci, ale že byl tento tým rozšířen o další odborníky,“ uzavřel.