Ubývání biodiverzity, tedy rozmanitosti živých organismů, je jedním z nejvážnějších globálních problémů současnosti. Cílem soutěže je děti na tento problém upozornit a zároveň je informovat o způsobech, kterými lze ztrátu biodiverzity zpomalit. Prostřednictvím mnoha zajímavých otázek a úkolů se děti seznámí s potřebnou terminologií (biodiverzita, ekosystém, udržitelný rozvoj, ekologická stopa apod.), s nebezpečími hrozícími biodiverzitě (globální oteplování, invazivní rostlinné a živočišné druhy, pesticidy, kyselé deště apod.) a posléze se způsoby, jakými mohou jako jednotlivci biodiverzitu chránit.

Třídní kolektivy se mohou do soutěže zaregistrovat od 11. října do 1. listopadu prostřednictvím registračního formuláře. Na formulář se žáci dostanou proklikem z webových stránek PVK. Soutěž potrvá čtyři týdny. Každý týden počínaje 1. listopadem bude na stránkách soutěže čekat série otázek a úkolů pro daný týden, na něž žáci vždy do týdne odpovědí.

Ve dnech 6. až 10. prosince proběhne vyhodnocení pražského kola a 15. prosince budou zveřejněny výsledky celostátního kola soutěže. Na soutěžící čeká kromě poučení a mnoha zábavných a napínavých chvil také řada zajímavých cen.

Podrobné informace včetně registračního formuláře naleznete na webových stránkách soutěže.