Cenu uděluje Evropská asociace nakladatelství učebnic (EEPG) a plzeňskému nakladatelství se tak podařilo navázat na úspěchy z předchozích dvou ročníků. V roce 2009 získala v konkurenci 48 učebnic 26 vydavatelů z 16 zemí stříbro učebnice matematiky pro 6. ročník v kategorii Best European Schoolbook Awards a bronz Dějepis 6, který byl oceněn v soutěži EEPG Best Schoolbook Awards. V roce 2008 titul Chemie pro 8. ročník ZŠ tuto soutěž dokonce vyhrál. Podobné úspěchy v této soutěži nakladatelství zaznamenává pravidelně již od roku 2005.

Život v našem regionu autorky Hany Kühnlové je součástí učebnicové řady pro výuku přírodopisu a zeměpisu na základních školách a víceletých gymnáziích. Celkově se letos do soutěže o Nejlepší evropskou učebnici přihlásilo 19 nakladatelů s 33 tituly, z nichž 9 včetně původní české učebnice bylo nominováno na ocenění.

„Při tvorbě učebnice jsme vycházeli z myšlenky, že pokud máme porozumět problémům dnešního světa, musíme se naučit chápat život společnosti v našem nejbližším okolí – vesnici, městě a regionu, kde žijeme,“ říká redaktorka učebnice Alena Dupalová z Nakladatelství Fraus, která dodává, že autoři učebnice se při její tvorbě nechali inspirovat větou Jana Amose Komenského: „Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoli se tu koná, všech se týče.“

„Odbornou porotu podobně jako tomu bylo u oceněných knih v předchozích ročnících zaujala především propracovanost naší učebnice. Přestože se jedná o učebnici, od těch klasických se liší především minimálním množstvím učebních textů. Tedy neobsahuje běžné učební texty, ale většinu obsahu tvoří problémové otázky a úkoly. V učebnici Život v našem regionu získávají učitelé a žáci moderní didaktický materiál, s jehož pomocí si mohou snadněji osvojit potřebné znalosti a kompetence formou diskuzí a aktivního zapojování do výuky,“ komentoval umístění Jiří Fraus, jednatel oceněného nakladatelství.