Finanční odměna spojená s oceněním by měla pomoci při rozvoji bakalářského studijního oboru „Informační systémy“. Ten připravila katedra informatiky a výpočetní techniky vedená profesorem Jiřím Šafaříkem ve spolupráci s Fakultou ekonomickou. Podílely se na něm také partnerské společnosti ze sdružení Platforma informačních technologií.

Progresivní obor je určen hlavně studentům, kteří chtějí v budoucnu působit na rozhraní informatiky a ekonomie. Ve svém kurikulu využívá multidisciplinární koncept Service Science, Management and Engineering (SSME), jenž spojuje předměty z oblastí computer science s výukou ekonomie, managementu, práva i takzvaných soft-skills. Studijní plán oboru rovněž plně respektuje světový standard IS 2002 (Model Curriculum and Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems) a CC 2005 (Computing Curriculum 2005).

Firmy chtějí informatiky s ekonomickým přehledem

"Celosvětový trh práce ukazuje, že globálně uvažující informatici, kteří mají ekonomický přehled, organizační schopnosti a navíc znalosti obchodu a práva jsou stále žádanější,“ uvedl profesor Jiří Šafařík, vedoucí katedry informatiky a výpočetní techniky. Absolventi oboru „Informační systémy“ takovému profilu budou odpovídat.

Cílem grantového programu IBM Faculty Awards je podpořit spolupráci mezi výzkumnými pracovišti předních světových univerzit a společností IBM. Kandidáty na toto každoroční ocenění navrhují zaměstnanci IBM, kteří s akademickými pracovišti spolupracují.

Více informací o IBM Faculty Award naleznete zde, kompletní seznam oceněných vědeckých pracovníků a univerzit za rok 2010 zde.