„Nanotechnologie jsou oborem s budoucností. Také proto patří mezi devět prioritních sektorů, které agentura CzechInvest podporuje – staví totiž na vysoce kvalifikovaných lidech a špičkových technologiích a může tak české ekonomice přinést onu často zmiňovanou přidanou hodnotu,“ upozorňuje Miroslav Křížek, generální ředitel agentury CzechInvest.

„Seminář nebude prostým teoretickým přenosem vědeckých informací, ale klade si za cíl zdůraznit aplikační možnosti využití nanotechnologií, tentokrát v oblasti snižování emisí,“ zdůrazňuje Pavel Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, který převzal záštitu nad touto akcí.

Během semináře se účastníci přiblíží k odpovědím, které zajímají mnohé průmyslové společnosti, snažící se o snižování emisních zátěží, i dopravce. Odborníci na aditiva na bázi nanotechnologií Witold Stoklosa z polské firmy Polwat a Ladislav Torčík ze společnosti NanoTrade s.r.o. z Olomouce například seznámí přítomné účastníky s výsledky aplikačních testů v naftě a mazutu. Další cesty ke snižování emisí představí Lucie Obalová z VŠB-TU Ostrava a Milan Říčánek ze společnosti ASTIN Catalysts and Chemicals, kteří své příspěvky zaměří na katalytické postupy při čištění plynných proudů a jejich aplikace při snižování emisí.

Pro zástupce společností, které hledají cesty ke snižování emisí a k nalezení finančních zdrojů a možností spolupráce, jsou určeny příspěvky Jakuba Dvořáčka z CzechInvestu a Jiřího Oborného z Českého nanotechnologického klastru.

„Ve čtvrtek 4. a v pátek 5. listopadu bude následovat další seminář pořádaný ČNK s názvem Vzdělávání řídících pracovníků podniků v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů za účelem zvýšení profesní odbornosti, zkráceně Nanotechnologie prakticky," připomíná Oborný.

Také regionální kancelář agentury CzechInvest v Olomouci chystá na podzim několik seminářů. Budou se týkat především možnosti podpory podnikatelských projektů ze strukturálních fondů Evropské unie. „V připravovaných seminářích se zaměříme na vysvětlování procesu, jakým lze požádat o dotaci z operačního programu Podnikání a inovace. Podnikatelé se například dozví, s jakými nejčastějšími chybami se při zpracování žádostí setkáváme nebo jim poradíme, jak podle pravidel vybrat dodavatele produktů a služeb souvisejících s projektem,“ vysvětluje Lenka Gondová, ředitelka regionální kanceláře agentury CzechInvest v Olomouckém kraji.

Programy všech seminářů, pořádaných Nanotechnologickým klastrem najdete zde.